Opleidingsfilosofie


Het PADI duikersopleidingssysteem is gebaseerd op de nieuwste ontwikkelingen in pedagogiek. De training is zodanig opgebouwd, dat duikers in sp? zowel praktische vaardigheden als veiligheidsaspecten leren. Ook leert men de lokale omstandigheden van de duikplek kennen door middel van een modulaire opbouw van de lessen.

De PADI cursisten leren de basisbeginselen door zelfstudie en worden daarbij begeleid door een PADI instructeur. Tijdens de theorieavond wordt de lesstof besproken en worden er vragen gemaakt om te checken of iedereen de lesstof begrijpt.

Na elke theorieles gaan de cursisten meteen het (zwembad)water in, om theorie om te zetten in praktijk. Voordeel hiervan is dat de cursisten vertrouwen krijgen in de handelingen die zij verrichten en daardoor hun duikcapaciteit opbouwen.